Petr Tregner Sr. glass artist

Sklářský výtvarník Petr Tregner

Autor uměleckých děl (skleněných plastik), asistent sklářských výtvarníků při realizaci  jejich uměleckých děl ve skle a architektuře,  narozen v roce 1964 v České Lípě , Česká Republika                                              

Petr Tregner, the glass artist, born 1964 in Česká Lípa, Czech Republic

 

 

 

 

 

1978 - 81

Absolvoval Střední odborná škola sklářská v Novém Boru, obor broušení, vybrušování a rytí skla 

Studied glass engraving at Glass-making Training Centre in Nový Bor

1981 - 84   

Pracoval v národním podniku Crystalex

Worked in the national company Crystalex  a.s.

1984 - 86

Absolvoval základní vojenskou službu

Passed the compulsory military service

1986 - 89

Návrat do národního podniku Crystalex, po symposiu v Novém Boru nabídnuta víkendová spolupráce na autorských dílech ve studiu u profesora Stanislava Libenského v Železném Brodě, další spolupráce po roce 1989 jako asistent

Return to Crystalex a.s. ,after symposium in Nový Bor, Stanislav Libenský offered a cooperation in Železný Brod ,another cooperation as an assistant after 1989

1989 - 97

Po revoluci odchod z n.p.Crystalex, seberealizace, spolupráce ve studiu na autorských dílech slářského výtvarníka Jana Frydrycha, designéra a sochaře profesora Václava Cíglera, akad.sochaře Pavla Filipa, akad.malíře a designéra Jana Mareše, akad.malíře a designéra Ivo Rozsypala, akad. sochaře malíře a designéra Reného Roubíčka počáteční spolupráce na autorských dílech designéra Bořka Šípka s firmou AJETO, účast v programu pro rozvoj mladých talentů a výtvarníků Design centra ČR v Brně

Retired from Crystalex a.s. after revolution ,self-fulfillment,cooperation with : Jan Frydrych (glass artist),Václav Cígler (designer and sculptor),Pavel Filipa (academical sculptor),Jan Mareš (artist and designer),Ivo Rozsypal (artist and designer),René Roubíček (sculptor,artist and designer),the beginning of a cooperation with Bořek Šípek and AJETO (glass company),participation in a program for a development of young talented artists – Design centrum

1994 - 97

Založení studia Vlaardingen v Nizozemí, vlastník a majitel, designérka Vinnie Teschmacher, zavedla výukový program pro výrobu broušeného optického skla a opravu výtvarného díla pro galerii Rob van den Doel v Rotterdamu

Foundation of Vlaardingen Studio in Netherlands by Vinnie Teschmacher (designer).

1997

Osamostatnění, vznik vlastního ateliéru (studia), nabídnuta hlavní spolupráce a spoluautorství na dílech ve skle a architektuře s akad.malířem a designérem Janem Marešem, akad.sochařem Pavlem Filipem, akad.arch.Jiřím Lasovským, ing.arch.Martinem Pračkou, sklářskými výtvarníky a designéry Zorou a Štěpánem Palovy, celkový program udílení cen mladých talentů a výtvarníků Design centra ČR Brno

Creation of his own studio,the main cooperation with Jan Mareš (artist and designer),Pavel Filip (sculptor),Jiří Lasovský (architect),Martin Pračka (architect),Zora and Štěpán Palovy (artists and designers)  

1998

Corning studio USA - asistent akad.malíře a designéra Jana Mareše při vyučování ( lepení a broušení skla )

Corning Studio USA - assistant for Jan Mareš during an education of cutting glass

1998

Corning studio USA (stát New York) - samostatné vyučování ( broušení a lepení skla )

Corning Studio USA (New York State)- self-teaching during an education of cutting glass   

 

1999

Asistent akad.malíře a designéra Jana Mareše při vyučování na sklářské škole Pillchuck - Seatlle v USA stát Washington ( lepení a broušení skla )

Assistant for Jan Mareš during an education at glass school in Pillchuck - Seatlle USA Washington State

 

2000 – 05 

Spolupráce na autorských dílech ( ryté sklo, broušená plastika – optické sklo ) designéra Takeo Takemasi  Corning USA, Tokio Japonsko

Cooperation on author's parts ( engraved glass, cut plastic – optical glass )  designer Takeo Takemasa  Corning USA, Tokio Japan

2005

Zemřel akademický malíř a sklářský designér Jan Mareš, po neúspěšném jednání s majitelkou ateliéru, ukončení umělecké činnosti (studia) v Novém Boru. Přijata nabídka na zřízení ateliérového studia v prostorách vily ART ve Šluknově, majitele sklářského designéra a přítele Jana Frydrycha

Died academic painter and glass designér Jan Mareš, after unsuccessful dealing with landlady studio, escape artistic activities (studio) in Novy Bor, Received offer on system penthouse studio in premises villa ART in Šluknov, owner glass designer and friend Jan Frydrach

2006

Spolupráce na autorských dílech Yena Zorittchaka  Francie, designéra a sochaře profesora Václava Cíglera a slářského designéra Jana Frydrycha

Cooperation on author's parts Yan Zoritchak France, designer and sculptor professor Vaclav Cígler and glass designer Jan Ftydrych

2006

Realizace autorského díla Irského sochaře a designéra  Corbena  Wolkera, zkouška části projektu RUNWEY ( model 408 cm dlouhý, objekt z tabulového skla ,, OPTIWAIT,, ) pro ART studio Basel – Švýcarsko

Realization author's works Irish sculptor and designer Corban Walker, examination parts project RUNWEY ( model 408 cm long, object from sheet glass ,,OPTIWAIT,, ) for ART studio Basel – Switzerland

 

Významné realizace v architektuře – spolupráce

Significant architectural works

 

1994

Národní banka v Plzni

The National Bank in Pilsen

1995 – 96

Česká spořitelna v Praze 9

The Czech Savings Bank, branch Prague 9

1997

Československá investiční a obchodní banka v Mladé Boleslavi

The Czech Investment and Buzines Bank in Mladá Boleslav

1998 – 99

Exportní, garanční a pojišťovací společnost ,,EGAP'' v Praze 1

The Export, Guarantee and Insurance Corporation in Prague 1                                                                                                                      

2000 – 02

Interiéry v soukromých vilách - Praha ( Vinohrady, Podolí, Klánovice), Roudnice nad Labem

Interier’s the privat home – Prague ( Vinohrady, Podolí, Klánovice), Roudnice nad Labem                                           

2005

Oltář a zakristie kostela sv.Františka v Záhřebu – Chorvatsko

Altar and sacristy in st. Francis church in Zagreb,Croatia

2006

Plastika z opaxitového skla, vstupních prostor chrámu  Pany Marie,  Záhřeb – Chorvatsko

Plastic from opaxit glass, input space temple  Mrs Mary,  Zahreb – Croatia

2007

Grygstack Runwey, designer Corban Walker - galerie PACE WILDENSTAIN  New York

Grygstack Runwey, designer Corban Walker - gallery PACE WILDENSTEIN New York

 

Účast na výstavách a symposiích

Participation in exhibitions and symposia

 

1996

Sea - Tac Art Exhibition, Seatle USA

1997

Čeští a japonští skláři (putovní výstava po Japonsku - Azabu, Tokio, Hirošima, Machida, Kanazava)

Czech and Japanese glass-makers (a travelling exhibition in cities of Azabu,Tokio, Hirošima, Machida, Kanazava etc. in Japan)

1997

II.mezinárodní symposium (broušené a ryté sklo) Moser - Karlovy Vary

2nd International Symposium (cut and engraved glass) Moser, Karlovy Vary, the Czech Republic

1998

Samostatná výstava Melbourne - Florida, Rochester - NY  USA

Solo exhibition in Melbourne-Florida,Rochester – NY  USA

2000

IGS - Nový Bor (Mezinárodní sklářské symposium v Novém Boru)

IGS - International Glass Symposium in Nový Bor

2000

Účast v soutěži Řemeslo a umění ve skle, pořádané sklářským muzeem Nový Bor 2000 - Broušená plastika ( objekt - Zvláštní loď   1.místo )

1st place in competition  „Skill and art in glass“ with cutted plastic – „Unique ship“,Glass museum in Nový Bor

2000 – 02

Účast na výstavě - Soffa, Chicago USA (přehlídka umění)

Sofa exhibition, Chicago USA

2002 – 04

Broušené objekty spojené s orientální rytinou - spolupráce se sklářským výtvarníkem a rytcem Takeo Takemasou USA, Japonsko

Cutted objects with oriental engraving - cooperation with Takeo Takemasa (artist and engraver), USA, Japan

2002 – 04

Účast na domácím veletrhu zpracování skla a umění (konzultace a technika lepení s produkty CONLOC),  pořádaného firmou TGK s.r.o. pan Ing.Jaroslav Švácha

Home fair - " Manufacturing of glass " distributed by TGK s.r.o. - Mr.Ing Jaroslav Švácha

 

Representation in collections

Zastoupení ve sbírkách

 

 

Soukromé sbírky:      Česká Republika, Francie, Rakousko, Nizozemí, USA, Japonsko a  Austrálie

 

 

Private collections:    In the Czech Republic, France, Austria, Netherlands, USA, Japan, Australia

 

 

Kontakt

Petr Tregner St.

tregner.petr@seznam.cz

Village: Janov Zátiší No.210
City: 473 01 Nový Bor
Country: Czech Republic

+420 606 757 387

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode